Ngành nghề đào tạo

CopyRight (C) .Trường Cao ẳng Nghề số 23 - Bộ Quốc Phòng. All Rights Reserved
Designed and Coded by Trương Công Dũng - Khoa: CNTT& NN
ĐC : 01 La Sơn Phu Tử - Tây Lộc - TP Huế - SĐT : (054) 3.521009; 3.520075; Fax: (054) 3.521009
Email: truong23bqp@gmail.com